Utbildning

GEOCON bedriver utbildning inom det mätningstekniska området. Vi utvecklar kontinuerligt våra kunder. Med utbildningsinsatser hos kunden, eller i något av våra kontor, ges tillfälle att jobba med moderna mätsystem och effektiva programvaror.

 

Elektronisk avvägning med tillhörande programvara för Dig som vill kontrollera höjdfixar eller registrera nya höjder i arbetet.

 • Kurs i elektronisk avvägning (kurs nr:0401)

GPS-RTK i teori och praktik. På ett enkelt sätt lyfter vi fram fördelarna med att använda GPS i kundens mätverksamhet.

 • GPS grundkurs (kurs nr:0501)
 • GPS fortsättningskurs 1 (kurs nr:0502)
 

Mätningstekniska utbildningar

 

Vi planerar att genomföra utbildningar för Dig som vill utveckla mätkunskaper i ämnen som:
inmätning, utsättning och referenslinje mm mm.