Service

Vi hjälper Er med service och reparation på bland annat:

  • Totalstationer och teodoliter
  • Laser instrument
  • Optiska och digitala avvägninginstrument

Tag kontakt med oss via geocon@geocon.se, eller telefon 0491-76 64 90, när Ni behöver sevice på Ert instrument.

Ni får en väl utförd service med serviceprotokoll!