Konsultuppdrag

Mätningstekniska uppdrag genomförs med egen kompetent personal och egna, eller inhyrda, moderna mätinstrument, programvaror och för verksamheten nödvändiga maskiner. Redovisning sker till kundens CAD- eller GISverktyg. Vi gör också beräkning och redovisning av material som vi inte själva mätt. Vi utför även mängdreglering hos Er på konsultbasis.
 

Exempel på arbete som vi utför:

 • Mätchefsarbete
 • Mätsamordning
 • Bevakning vid arbete i spårmiljö
 • Inmätnings- och utsättningsarbete av olika slag
 • Projekteringsmätning
 • Stomnät i plan och höjd
 • Deformations- och sättningsmätning
 • Monotorering
 • Scanning och 3D-modellering
 • Redovisning av mätdata
 • Byggstyrning och projektledning på mätsidan
 • Mätningstekniska genomförande beskrivning
 • Mängdreglering och volymberäkning
 • Generering av digitala terrängmodeller